OGÓLNOPOLSKI PROJEKT BADAWCZY

Raport, który oddajemy w Państwa ręce jest wynikiem badań jakościowych – 96 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z rodzicami. To właśnie oni najlepiej odczytują potrzeby dzieci, znając najszerzej kontekst ich doświadczeń. Jednocześnie zwrócona została uwaga na perspektywę rodzica lub opiekuna, jako odbiorcy pośredniego, który warunkuje udział w wydarzeniach młodego odbiorcy.

Proces badawczy intencjonalnie rozszerza pole widzenia na wiele działań różnorodnych instytucji kultury oraz doświadczeń respondentów z nimi związanych, a także przygląda się zastanym przyzwyczajeniom dotyczącym czasu wolnego w kontekście rodziny, by umożliwić implementację rozwiązań formalnych w nowych kontekstach tematycznych.
Komentarze psychologa oraz wypowiedzi ekspertów stanowią cenne uzupełnienie raportu.

Okładka przód

Zobacz, co jest w środku

Informacje zawarte w raporcie mogą pomóc zrozumieć, czego rodzice i dzieci oczekują. Postawić ich w centrum działań, stworzyć lub poprawiać doświadczenia tej szczególnej publiczności i wdrożyć rozwiązania, które będą im bliskie.

O autorce

Agnieszka Karp-Szymańska

Ukończyła studia na kierunku filologia polska, ze specjalizacją dydaktyczną (UP, Kraków) oraz studia podyplomowe z zarządzania w kulturze (UJ, Kraków), a także studia z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży (UW, Warszawa). Specjalistka UX Designer (SWPS, Wrocław), specjalizująca się w badaniu potrzeb i projektowaniu doświadczeń, również w dziedzinie kultury.

Od przeszło 15 lat pracuje jako animatorka kultury, związana z branżą wydawniczą, wydarzeniami kulturalnymi promocją czytelnictwa.

Twórczyni i współwłaścicielka portalu CzasDzieci.pl, a także założycielka i prezeska zarządu Fundacji Czas Dzieci, która ma za zadanie rozszerzyć działalność portalu o akcje na rzecz promocji czytelnictwa wśród najmłodszych. Od 2014 do 2018 odpowiedzialna za program i produkcję Festiwalu Literatury dla dzieci. Od 2019 dyrektorka Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej – Ojce i Dziatki. Inicjatorka wielu niestandardowych akcji m.in. Ostry Dyżur Literacki, który leczy nietolerancje czytelnicze u dzieci.

Pracuje jako ekspertka, konsultantka merytoryczna, członkini kapituł konkursowych.

Prowadzi wykłady, webinary oraz warsztaty dotyczące współczesnych trendów w literaturze dla dzieci i młodzieży oraz sposobów promocji literatury dla młodych.

Od 3 lat prowadzi podkast Ostry Dyżur Literacki a także podkasty na zaproszenie wydawców.  Na stałe współpracuje z magazynami „Newsweek Psychologia Dzieci” i „Newsweek Psychologia Nastolatka”.

Wyróżnienia:

2022 – Dyplom stulecia PTWK w uznaniu zasług dla rozwoju i znaczenia polskiej książki
2022 – Stypendium Ministra KiDN z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r.

Kontakt